Planinarsko društvo
P I N K L E C
Sveta Nedelja
Stilinovićeva 7, 10431 Sveta Nedelja (stara pošta)
e-pošta: pinklec.info@gmail.com;
sastanci utorkom od 19:00

Kalendar aktivnosti

2.2.
nedjelja
 

Snežnik (Slo) 

Info: 091 541 4554 (Petra)   Opširnije

9.2.
nedjelja
 

Gorski kotar: Risnjak 

Info: 091 337 3315 (Zvonimir)   

16.2.
nedjelja
 

Hrvatsko zagorje: Trakošćan, Ravna gora 

Info: 091 517 3838 (Mladen)   

23.2.
nedjelja
 

Nanos (Slo) 

Info: 091 767 5389 (Marin)   

 

Plan izleta je informativnog karaktera i podložan je izmjenama.

 

Plan izleta za siječanj (pdf)

Plan izleta za veljaču (pdf)

 

pohod okic 2020a

 

picoruivo3a

ELBRUS 2020.

 

 fb

 

picoruivo3a

MADEIRA 2020.

 

 

planinarske skole6

planinarske price6

planinarski put svn okic6

planinarski put okic plesivica

rekracijske staze7

foto albumi

28.1.2020. (utorak) Izborna Skupština PD "Pinklec"

 

Upravni odbor PD "Pinklec" poziva sve članove udruge na izbornu sjednicu Skupštine PD "Pinklec", koja će se održati u utorak, 28 siječnja 2020. s početkom u 19 sati u prostorijama PD "Pinklec" (Društveni dom Sveta Nedelja, Stilinovićeva 7).

 

Pravo glasa na sjednici imaju svi punoljetni članovi Društva s uplaćenom članarinom za 2020. godinu.

Sukladno članku 19. Statuta udruge, Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine. Iznimno, ukoliko do početka sjednice Skupštine ne dođe natpolovična većina članova, početak sjednice Skupštine se odgađa za 30 minuta. U tom periodu članovi Upravnog odbora pokušat će kontaktirati telefonom članove koji nisu nazočni i pozvati ih da dođu na sjednicu Skupštine. Ukoliko se nakon 30 minuta ne pojavi dovoljan broj članova, sjednica Skupštine se može održati s jednom trećinom članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova. Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Pozivamo članove PD "Pinklec" koji se žele uključiti u rad nekog od tijela udruge (predsjednik, dopredsjednik, tajnik, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti) ili žele predložiti nekog drugogo člana na navedene dužnosti da svoje prijedloge dostave Upravnom odboru Udruge poštom (PD "Pinklec", Stilinovićeva 7, Sveta Nedelja) ili e-mailom (pinklec.info@gmail.com).

Kandidature će se moći predati i na samoj sjednici.

 

Dnevni red:

1. Otvaranje sjednice Skupštine

2. Izbor Verifikacijske komisije

3. Izbor Radnog predsjedništva

4. Usvajanje dnevnog reda

5. Izbor zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika

6. Izvještaj o radu Društva u 2019. g.

7. Plan rada za 2020. g.

8. Izvještaj Komisije za planinarske putove za 2019. g. i plan rada za 2020. g.

9. Financjski izvještaj za 2019. g.

10. Financijski plan za 2020. g.

11. Izvještaj Nadzornog odbora za 2019. g.

12. Izvještaj Suda časti za 2019. g.

13. Promjena članka 19. Statuta Društva

14. Razrješenje predsjednika, dopredsjednika, tajnika, članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti

15. Izbor predsjednika, dopredsjednika, tajnika, članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti

16. Razno