Planinarsko društvo
P I N K L E C
Sveta Nedelja
Stilinovićeva 7, 10431 Sveta Nedelja (stara pošta)
e-pošta: pinklec.info@gmail.com;
sastanci utorkom od 19:00

mala skola plakat web

Kalendar aktivnosti

17.11.
nedjelja

Kalnikizlet Male planinarske škole

Info: 091 517 3838 (Mladen)  Opširnije

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta odgađa se za nedjelju, 24.11.

 

1.12.
nedjelja

Hrv. zagorje: Kuna goraizlet Male planinarske škole

Info: 091 517 3838 (Mladen)  

 

8.12.
nedjelja

Banovina: Hrastovička goraizlet Male planinarske škole

Info: 091 517 3838 (Mladen)  

 

 

Plan izleta je informativnog karaktera i podložan je izmjenama.

 

Plan izleta za listopad (pdf)

Plan izleta za studeni (pdf)

 

 fb

 

picoruivo3a

MADEIRA 2020.

 

 

planinarske skole6

planinarske price6

planinarski put svn okic6

planinarski put okic plesivica

rekracijske staze7

foto albumi

Godišnja skupština PD Pinklec

 
skupstina 2019 poziv3Temeljem članka 17. Statuta PD Pinklec pozivamo sve članove Društva na redovnu godišnju izvještajnu Skupštinu Udruge, koja će se održati u utorak, 29. siječnja 2019. s početkom u 19:00 sati. Sukladno članku 16. Statuta na Skupštini mogu aktivno sudjelovati, odnosno odlučivati punoljetni članovi s uplaćenom članarinom za 2019. godinu. Članarina će se moći uplatiti i prije održavanja Skupštine, od 18:30 sati.
 
Na Skupštini će se, osim podnošenja izvješća za 2018. i usvajanja plana rada za 2019., birati dvoje novih članova Upravnog odbora i jedan član Suda časti, umjesto onih koji više ne žele obnašati te dužnosti.
 
DNEVNI RED:
 
1. OTVARANJE SKUPŠTINE I UVODNA RIJEČ
2. IZBOR VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
3. USVAJANJE DNEVNOG REDA
4. IZBOR ZAPISNIČARA I 2 OVJEROVITELJA ZAPISNIKA
5. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA TIJEKOM 2018.
6. PLAN RADA ZA 2019.
7. IZVJEŠĆE KOMISIJE ZA PLANINARSKE PUTEVE ZA 2018. I PLAN RADA ZA 2019.
8. IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU DRUŠTVA TIJEKOM 2018.
9. FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.
10. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
11. IZVJEŠĆE SUDA ČASTI
12. RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI DOPREDSJEDNIKA KREŠIMIRA TURKA, ČLANA UPRAVNOG ODBORA DENISA KUŠERA I ČLANICE SUDA ČASTI SANJE KALAFATIĆ-JURLIN
13. IZBOR NOVOG DOPREDSJEDNIKA, ČLANA UPRAVNOG ODBORA I SUDA ČASTI
14. RAZNO
 
Prijedlozi Upravnog odbora
Točka 13. dnevnog reda: Upravni odbor za novog dopredsjednika Društva predlaže Željka Hajtoka, za članice Upravnog odbora predlaže Sandru Šabarić i Petru Pavec, za članicu Suda časti predlaže Ivanu Barać.
Članovi Skupštine mogu na samoj Skupštini predlagati i druge kandidate, a također se svaki punoljetni član Društva može sam kandidirati za neku od navedenih dužnosti.
 
Prema članku 19. Statuta Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine. Iznimno, ukoliko do početka sjednice Skupštine ne doñe natpolovična većina članova, početak sjednice Skupštine se odgaña za 30 minuta. U tom periodu članovi Upravnog odbora pokušat će kontaktirati telefonom članove koji nisu nazočni i pozvati ih da doñu na sjednicu Skupštine. Ukoliko se nakon 30 minuta ne pojavi dovoljan broj članova, sjednica Skupštine se može održati s jednom trećinom članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova. Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije. Sukladno navedenome, molimo sve članove Društva da se odazovu ovom pozivu.
 
Upravni odbor Društva