Stilinovićeva 7, 10431 Sveta Nedelja
e-pošta: pinklec.info@gmail.com
sastanci utorkom od 19:00